Home

TWEE GRATIS PROEFLESSEN

WAT IS AIKIDO?


Aikido is een Japanse krijgskunst die overal ter wereld beoefend wordt, vooral in europa is deze krijgskunst opvallend aanwezig. België was trouwens één van de eerste Europese landen waar Aikido werd doorgegeven.


Doordat er in Aikido geen competities plaatsvinden, onderscheidt het zich van andere Japanse krijgskunsten zoals Judo of Kendo. Aikido is dan ook per definitie geen sport. De stichter van Aikido, O'Sensei Morihei Ueshiba, drong heel erg aan op dit gegeven. Deze beperking op sportief vlak is een opening naar andere dimensies van het menselijk bestaan: het spirituele, het intellectuele en het ethische gekoppeld aan het fysische. Dit was in ieder geval het idee van de stichter en deze gedachtengang dient gevolgd te worden.


Uiterlijk kan Aikido omschreven worden als een tactiek om de partner uit evenwicht te brengen. Dit is nodig om een efficiënte techniek toe te passen. In Aikido worden er klemtechnieken en of worpen toegepast op de scharnierpunten van de partner. Ook kunnen er, op gevorderd niveau, krachtige impulsies gegeven worden op het lichaam van de partner. In Aikido worden eveneens zwaard en stoktechnieken bestudeerd daar deze de bewegingsbasis vormen van alle Aikidobewegingen.


Beoefenaars worden van in het begin gevraagd om de bewegingen te volgen op een ontspannen manier, om een non-frontale strategie aan te nemen. Dit heeft een nieuwe ontdekking van gedrag en beweging tot gevolg, ongewoon en vaak verontrustend. Het begrijpen van dit principe zal de rode draad doorheen het oefenen worden. Naast de positieve werking op het lichaam zal men leren om een gespannen situatie te ontdoen van iedere conflictuele dimensie.


Door het beoefenen van aikido zal men kritisch worden tegenover zichzelf en de situatie waarin men zich bevindt. Oplossingen die men zal vinden zullen onderhevig zijn aan het ritme van het leven zelf en nooit van blijvende aard.


© 2019 AikidoRyu