Geschiedenis

GESCHIEDENIS


Aikido werd gesticht door O'Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969) in de eerste helft van de 20ste eeuw. O'Sensei studeerde verschillende krijgskunsten waaronder Daito-ryu-aiki-jujutsu en Kashima-shin-ryu en hij was een volgeling van Onisaburo Deguchi, stichter van de Omoto-Kyo Shinto school. Ueshiba Sensei zag zijn Aikido niet als een synthese van zijn gevechtskunde maar als expressie van zijn persoonlijke filosofie over de universele vrede en verbroedering. Aikido wordt sinds de jaren '50 van de vorige eeuw in het Westen beoefend. Veel van O'Senseis persoonlijke leerlingen vertrokken uit Japan om Aikido te gaan onderrichten. Tegenwoordig kan men overal ter wereld Aikido-dojo's vinden.

AIKIKEN & AIKIJODe wapentechnieken in Aikido hebben niet als doel om te leren stok of zwaardvechten. Men leert om Aikido-principes toe te passen in verschillende situaties, zowel gewapend als ongewapend. Het grote verschil met het ongewapend aikido is de grotere afstand tussen beide partners. Fouten tegen de Aikido-principes worden onmiddelijk zichtbaar omdat men niet kan terugvallen op spierkracht. Een correcte afstand en houding tegenover de partner zijn van groot belang.


Wapentechnieken worden alleen (suburi) en met partner (kumijo, kumitachi) geoefend.

AIKITAISOAikitaiso is een reeks lichaamsoefeningen om energiën te harmoniseren. Het is een zachte vorm van energieopwekkende gymnastiek die zijn oorsprong heeft in Aikido en andere Japanse gezondheidsscholen (Shiatsu).


Oefeningen die gebaseerd zijn op lenigheid worden samengevoegd met principes uit Aikido (centreren van het lichaam, ontspanning,...). Het is een harmonieuze oefening die alle lichaamsdelen doet werken in samenwerking met het mentale.


Ze zijn tevens een grote hulp bij het aanleren van aikidotechnieken. Je leert ze bewuster inschatten. Iedere les begint met deze oefeningnen daar deze een voorbereiding zijn op het beoefenen van de technieken.


Aikitaiso wordt zowel individueel als met partner beoefend. Het initiële doel is om weerbaarder te worden en niet om een prestatie neer te zetten.


Iedereen kan Aikitaiso beoefenen. Elke beoefenaar bepaalt zijn eigen ritme en mogelijkheden. Zowel beginners als gevorderden oefenen samen. Iedereen kan zich verrijken met de verschillen tussen de beoefenaars. Dit wordt zeer duidlijk bij het oefenen met partner.


Aangezien de zachte aard van de oefeningen kan er op alle leeftijden geoefend worden. De herhaling en vorderingen in de oefeningen zullen een goed gevoel en versterkte energie totgevolg hebben.


© 2019 AikidoRyu