Aikido Ryu Gent
Kobayashi Sensei Afdrukken

Hirokazu Kobayashi Sensei werd geboren op 14/12/1929.

Op de leeftijd van 7 jaar begon hij met judo, kendo en karate. Eind '45 - begin '46 begon hij met aikido.

Zijn karateleraar had hem aangeraden om eens een tijdje een andere krijgskunst te beoefenen en schreef hem een aanbevelingsbrief voor O-Sensei. Toen hij in Tokio aankwam was O-Sensei echter niet aanwezig. De training werd geleid door zijn zoon Kishomaru Ueshiba. Maar toch mocht hij onmiddellijk beginnen.

Kobayashi Sensei vertelt dat Morihiro Saito in die dagen zijn beste vriend was en dat ze ook als uke van O-Sensei veel vreugde en pijn hebben gedeeld. Nam O-Sensei vooral Kobayashi Sensei als uke voor de aikiken-oefeningen, voor de aikijo-oefeningen werkte hij meestal met Saito Sensei, wanneer die tenminste niet bezig was met administratieve taken voor O-Sensei. Daarom, zegt Kobayashi Sensei, voel ik mij verbonden met aikiken.

Kobayashi Sensei beschreef de lange tijd die hij heeft doorgebracht bij O-Sensei als zijnde zeer hard. Niet alleen als uke maar ook buiten de tatami als begeleider van O-Sensei. O-Sensei was zeer impulsief en gooide regelmatig lang op voorhand vastgelegde plannen overboord, wat zeer vermoeiend was voor zijn begeleiders die alles in orde moesten brengen.

Kobayashi Sensei verbleef ongeveer 9 jaar in Tokio. In 1954 ging hij terug naar Osaka. O-Sensei kwam toen iedere maand naar Osaka voor een tiendaagse stage. Volgens hem was een stageperiode van 10 dagen optimaal om aikido aan te leren en te begrijpen. Daarna hebben lichaam en geest een rustpauze nodig.

Wat later ging Kobayashi Sensei aikidoles geven bij Seiseki Abe die hem op zijn beurt onderwees in de kalligrafie. In '54 werd in Shingu de dojo van M. Hikitsuchi geopent waar O-Sensei regelmatig naar toe ging, hij was ook veel in Iwama om van zijn reizen uit te rusten, spirituele oefeningen te doen en om als tegengewicht zich bezig te houden met tuinieren. In de Hombu Dojo in Tokio was O-Sensei volgens Kobayashi Sensei's schattingen maar een tweetal dagen per maand. Daar werd eigenlijk les gegeven door Kishomaru Ueshiba en vele andere aikidomeesters.

In '57 hield Kobayashi Sensei op met werken en wijdde zich volledig aan aikido.

Toen O-Sensei naar Hawai ging zou Kobayashi Sensei meegaan, maar omdat zijn vader stierf ging in zijn plaats N. Tamura mee.

In '64 kreeg hij van O-Sensei zijn 8ste dan. Hij was toen 35 jaar oud en daarmee de jongste 8ste dan. In datzelfde jaar ging hij, op wens van O-Sensei, voor de eerste maal naar Europa.

O-Sensei bleef gans zijn leven sleutelen aan "zijn" aikido. In '64 voerde hij nog een belangrijke verandering in, nl. het meguri principe waarbij men in plaats van de klassieke kamai-houding de aanval direkt opneemt door middel van kleine draaibewegingen van de polsen en de armen. Kobayashi Sensei was één van de weinigen die die verandering overnam en ze beïnvloedde zijn aikido zeer sterk.

Toen in april '69 O-Sensei stierf waren er 4 meesters aanwezig waaronder Kobayashi Sensei. Kort voor zijn dood had O-Sensei een gesprek met hem waarbij O-Sensei hem vertelde dat hij er zich bewust van was dat er na zijn dood onenigheid tussen de meesters ging ontstaan wegens jaloezie en machtswellust. Hij vroeg aan Kobayashi Sensei om de geschillen op te lossen. Vijf meesters zouden in de toekomst er voor moet zorgen dat de éénheid bewaard bleef : Tohei Sensei, Ueshiba Sensei, Kobayashi Sensei, Tomiki Sensei en Shioda Sensei. Tohei zou doshu worden en de centrale leiding overnemen, K. Ueshiba en H. Kobayashi moesten hem daarbij steunen. En, alhoewel Tomiki en Shioda al lang ieder een eigen weg hadden gekozen, moest het kontakt met hun bewaard blijven.

Maar na de dood van O-Sensei werd er daarvan geen geschreven tekst teruggevonden. K. Ueshiba beriep zich op zijn familienaam en werd Doshu. Maar de anderen waren daar niet echt mee akkoord. Dus gingen zowel Kobayashi Sensei en K. Ueshiba Sensei de verbintenis aan de toenmalig hoogste grootmeesters tesamen te houden.

Dit ging een tijdlang goed totdat menselijke problemen en ook de discussie K. Ueshiba - K. Tohei er voor zorgde dat de eenheid versplinterde. Tohei verliet de Hombu Dojo en stichtte zijn eigen school en ook vele anderen volgden hun eigen weg. Kobayashi Sensei kon zijn opdracht niet meer vervullen en keerde terug naar Osaka.

Hij was tot eind de jaren '80 president van de Osaka-afdeling van de Tokio So Hombu. Gedurende vele jaren was het bedrag van de bijdrage van de Osaka-afdeling die hij door stortte naar Tokio hoger dan wat de So Hombu ontving uit de rest van de wereld. Hij heeft nooit een aparte organisatie onder zijn naam willen stichten omdat, zei hij, hij aikido uitvoerde zoals hij het van zijn leraar O-Sensei Morihei Ueshiba had geleerd en dat zelfs O-Sensei "zijn" krijgskunst aikido had genoemd en niet Ueshiba-aikido.

Kobayashi Sensei stierf op 28.08.1998

 
jurgenderidder@yahoo.com